Skip to main content

Drooni (UAV) lahendus

Planeerige ja kalkuleerige usaldusväärselt Trimble Stratuse abil

Trimble Stratuse tarkvara aitab ehitustöövõtjatel kasutada kaardistamiseks, mõõdistamiseks ning oma tööplatside ja vara kohta täpse teabe jagamiseks droone. Stratuse abil saate teha kiiremaid otsuseid, vältida vigu ja suurendada kasumit, sest teil on alati käepärast õige teave.

 

Funktsioonid ja eelised

Planeerige ja kalkuleerige

 • Teadke, mida te kalkuleerite: tehke ise geodeetilised tööd ehitusplatsil enne töö alustamist ja muudatuste tegemisel

Mõõdistage sageli ja kiiremini

 • Hankige täpsed ajakohased topograafilised mõõdistused ükskõik, millal te neid vajate, ilma geodeete kohale kutsumata

Suhelge tõhusalt

 • Visuaalne ajajoon hoiab kõik asjaga kursis
 • Jälgige ehitusplatsil toimuvaid muudatusi, vältige möödarääkimisi ja lahendage vaidlused kiiresti

Haarake kontroll

 • Säästke konsultantide pealt ja vältige teabe kitsaskohti, hankige küsimustele vastused ise intuitiivse veebipõhise tööriista abil

Ehitusplatsi mahud

 • Arvutage välja üldine materjalihulk, mis tuleb lisada või eemaldada karjääridest, jääkpinnase kuhjadest, õõnsustest, drenaažikanalitest jne.

Kavandage kontrollid

 • Laadige üles projektifail tegeliku pinna võrdlemiseks projekteeritud pinnaga ja edenemise jälgimiseks
 • Mõõtke hõlpsalt vahekaugused, kalded ja kõrgused ehitusplatsi mõõdistustega võrdlemiseks.

Kuidas see töötab?

Ehitusplatsi haldamine

Alltöövõtjate haldamine

 • Trimble Stratus – tehke valmidusastmeliste maksete tegemiseks kiired teisaldatud materjali mahu arvutused
 • Vaadake visuaalse ajajoone kaudu tõestust ehitusplatsil tehtud muudatuste kohta
 • Vähem vaidlusi, sest saate oma portaali jagada alltöövõtjatega, et igaüks oleks kõigega kursis

Tee ja liikluse haldamine

 • Mõõtke ühe klõpsuga tee pikikalded, põikkalded, teelaiused ja vaalukõrgused
 • Optimeerige liiklusplaane tervikliku ajakohase ehitusplatsi kaardi abil ja suunake töötajad hõlpsalt sinna, kus nad peavad olema
 • Vähendage tsükliaegu ja optimeerige liikuvjaama tõhusust, jälgides karjääri sisse- ja väljasõidutee projekti nõuetelevastavust.

Keskkonnavastutus ja ohutus

 • Hankige sagedased ja üksikasjalikud pildid ehitusplatsi piiridest ja kaitsealadest, et hõlpsalt näidata õigusaktide nõuete järgimist
 • Vähendage inimeste ja masinate vahelist suhtlust, jälgides drooniga ohutult ligipääsmatuid või ohtlikke alasid
 • Hankige ülevaatusteks pildid kogu ehitusplatsist ilma töötajaid kohapeale saatmata
 • Jälgige kaldenurkade muutusi libisemise paremini haldamiseks.

Projekti tõhusus

 • Tarkvara kohalike koordinaatide järjepidevaks määramiseks
 • Mõõdistage ise oma töömaa täpsemate kalkulatsioonide tegemiseks
 • Rangemad plaanid ja eelarved sagedasemate ja täpsemate mahuandmete tulemusena
 • Vähem ehitusplatsi külastusi, inimesed saavad jälgida töö edenemist ja teha ülevaatust eemalt
 • Ei mingeid andmekadusid ega tarbetuid viivitusi, kõik saavad töötada samade olemasolevate geodeetiliste andmetega.